Việt Nam đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Cá Tầm

Theo tính toán, việc khai thác mỏ Cá Tầm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế đến hết năm 2032, góp vào ngân sách hơn 1 tỷ USD.

Được khởi công từ tháng 3/2018, giàn khai thác CTC1-WHP là hạng mục quan trọng nhất trong dự án phát triển khai thác mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12. Đây là dự án do tổ hợp nhà thầu Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Giàn CTC1-WHP được kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Vietsovpetro tại Lô 09-1 nhằm tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có trên biển của Vietsovpetro, mang lại nhiều lợi nhuận cho tổ hợp nhà thầu.

Trả lời