Đóng cửa 35 ngày, kinh tế Mỹ ‘bốc hơi’ 11 tỷ USD

Trả lời