Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) đạt 181 tỷ đồng LNST năm 2018, gấp 3 lần so với kế hoạch năm

LNST năm 2018 của Tổng công ty Mỏ Việt Bắc cũng tăng gần gấp rưỡi so với năm 2017.

 Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu đạt 1.351 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số gần 1.334 tỷ đồng đạt được quý 4/2017.

Trong kỳ, công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính 31,8 tỷ đồng, giảm được hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giảm nhẹ, dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu về hơn 103,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số lãi 102,7 tỷ đồng đạt được quý 4 năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 92,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 4.581 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Theo giải trình từ phía Công ty, do sản lượng tiêu thụ than, đất đá bốc xúc đều tăng mạnh, vượt kế hoạch được giao đã làm tăng doanh thu bán hàng.

Trong quý chi phí quản lý tài chính – mà chủ yếu là chi trả lãi vay – giảm được 40 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2018 tổng nợ phải trả 2.398 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được hơn 200 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được hơn 250 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, Mỏ Việt Bắc TKV báo lãi sau thuế 181,5 tỷ đồng năm 2018, tăng 49,4% so với năm 2017 và gần gấp 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet

Trả lời