Dược phẩm OPC báo lãi trước thuế hơn 130 tỷ đồng, doanh thu lần đầu vượt ngưỡng ngàn tỷ

Đáng chú ý trong năm Dược phẩm OPC ghi nhận gần 20 tỷ đồng vào khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản.

 CTCP Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu thuần đạt 254,5 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng chưa đến 5% nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên, chi phí khuyến mãi, quảng cáo, tiếp thị. Tuy nhiên nhờ khoản thu nhập khác gần 8 tỷ đồng từ thanh lý tài sản, nên kết quả quý 4 Dược phẩm OPC còn lãi sau thuế 29,5 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng gần 79% so với quý 4/2017.

Tính chung cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017 và vượt gần 18% kế hoạch năm. Đây cũng là lần đầu Dược phẩm OPC vượt ngưỡng doanh thu ngàn tỷ trong năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 130,58 tỷ đồng, vượt 11,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 102,2 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9% so với lợi nhuận đạt được năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 99 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm đạt gần 436 tỷ đồng, tăng 122 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Tính đến cuối năm 2018, khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được 135 tỷ đồng, xuống còn hơn 105 tỷ đồng và không ghi nhận vay nợ thuê tài chính dài hạn.

Trả lời