Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng ngay tuần trước TẾT

Đây cũng là tuần giao dịch cuối cùng để mọi người cùng chờ đón năm mới 2019.

Tuần mới từ 28/1 đến 1/2/2019 có đến … doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng. Đây cũng là tuần cận Tết Nguyên đán nên nhà đầu tư cũng cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày lăn chốt nếu có mong muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này.

Ngày 29/1/2019: MKP, TID, VCA, PIS

CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/2/2019. Đồng thời Dược phẩm Mekophar cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 3,83 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 50%, giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 29/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng.

Như vậy với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty Tín Nghĩa sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tín Nghĩa mới đưa 200 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom hơn 1 tháng trước, ngày 12/12/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.000 đồng/cổ phiếu. Ngay khi lên sàn, TID đã tăng mạnh và đạt đỉnh ở mức 29.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên sau đó TID đã điều chỉnh giảm.

CTCP Thép Vicasa – VnSteel (VCA) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/2/2019.

Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP (PIS) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 14/2/2019.

 Ngày 30/1/2019: SGD

CTCP Sách giáo dục tại Tp Hồ Chí Minh (SGD) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/2/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 dự kiến vào 7/3/2019.

Ngày 31/1/2019: PAN, HMC

Ngày 31/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn PAN chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 34 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 340 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty. Trên BCTC kiểm toán năm 2017, doanh thu cả năm 2017 đạt 4.075 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần gấp rưỡi, đạt 503 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, PAN Group còn hơn 1.021 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra còn 128 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Còn 9 tháng đầu năm 2018 PAN Group đạt 5.419 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 288 tỷ đồng, lại giảm sút gần 29% so với cùng kỳ.

CTCP Kim khí Tp Hồ Chí Minh – VnSteel (HMC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/2/2019.

Nguyễn Mai

Theo InfoNet

Trả lời