Pinaco báo lãi 156 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ

Pinaco báo lãi 156 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ

Riêng quý 4/2018 Pinaco đạt gần 48 tỷ đồng LNST, tăng 38% so với quý 4/2017.

 CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 với doanh thu thuần đạt 668,6 tỷ đồng, tăng 24,6% so với quý 4/2017, trong khi tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 85,8 tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng gần 4 tỷ, chi phí tài chính cũng tăng đến 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng tăng 10 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,7 tỷ đồng là những nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 47,62 tỷ đồng, tăng 38,1% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2017.

Pinaco báo lãi 156 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu Pinaco đạt 2.965 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017 và sắp sửa hoàn thành kế hoạch được giao (3.000 tỷ đồng). Trong đó doanh thu bán hàng trong nước đạt 2.425 tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 82% doanh thu cả năm. Còn lại doanh thu từ xuất khẩu đạt 540 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cũng cấp dịch vụ đạt 416 tỷ đồng.

 Đáng chú ý, trong năm, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, tăng mạnh 21,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 58 tỷ đồng. Chi phi bán hàng tăng hơn 29 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 5 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn 156,2 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Trên BCTC công ty thể hiện, tính đến cuối năm, tiền và các khoản tương đương tiền còn gần 107 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn gần 106 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 630 tỷ đồng, tăng 383 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tổng tài sản tăng 491 tỷ đồng, lên mức 2.271 tỷ đồng. Nợ phải trả 1.672 tỷ đồng, cũng tăng 560 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.256 tỷ đồng, tăng 446 tỷ đồng so với đầu năm, vay nợ thuê tài chính dài hạn phát sinh mới gần 56 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 598 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu đạt gần 465 tỷ đồng.

 

Theo InfoNet

Trả lời