Nhựa Bình Minh: Áp lực giá vốn khiến lãi ròng 2018 giảm, đạt 428 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh: Áp lực giá vốn khiến lãi ròng 2018 giảm, đạt 428 tỷ đồng

Riêng quý 4/2018, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu 1.170 tỷ, lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, đồng thuận giảm so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

 Nhựa Bình Minh (BMP) kết thúc năm 2018 với doanh thu tăng nhẹ từ mức 3.825 tỷ lên 3.920 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh khiến lãi gộp Công ty giảm hơn 5,5% về 872 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng sau thuế cả năm Công ty sụt giảm so với năm 2017, về mức 428 tỷ đồng. So với kế hoạch 4.300 tỷ doanh thu và 600 tỷ lợi nhuận trước thuế, BMP lần lượt thực hiện được 91% và 88% chỉ tiêu.

Riêng quý 4/2018, Công ty ghi nhận doanh thu 1.170 tỷ, lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, đồng thuận giảm so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Nhựa Bình Minh: Áp lực giá vốn khiến lãi ròng 2018 giảm, đạt 428 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ

Trả lời