Yamaha Motor thực hiện đầu tư vào Grab và công bố hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đặt xe máy công nghệ

Trả lời