Chuỗi bán lẻ Watsons của tỷ phú Lý Gia Thành đổ bộ Việt Nam

KCN Cao su Bình Long: LNST quý 4 đạt gấp 11 lần cùng kỳ; EPS cả năm đạt trên 9.100 đồng

Năm 2018 KCN Cao su Bình Long lãi sau thuế gần 110 tỷ đồng, vượt 234% kế hoạch.

 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán MH3) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2018 với nhiều đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 142 tỷ đồng, gấp 15 lần doanh thu đạt được quý 4 năm ngoái, trong đó riêng doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 138,2 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 4 tăng vọt do quý 4 năm nay công ty ghi nhận doanh thu một lần.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về đạt hơn 79,72 tỷ đồng, gấp 10,9 lần lợi nhuận đạt được quý 4 năm ngoái.

Trong thuyết minh BCTC quý 4 công ty cho biết chênh lệch doanh thu và lợi nhuận nếu ghi nhận theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê thì doanh thu hàng năm giảm hơn 3,26 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hàng năm giảm khoảng 2,12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó thuyết minh BCTC còn làm rõ, chênh lệch về việc ghi nhận doanh thu trong kỳ đối với khả năng tạo tiền, rủi ro trong việc suy giảm doanh thu, lợi nhuận các kỳ trong tương lai. Và hàng năm giảm doanh thu tài chính phân bổ 1 lần khoảng 9 tỷ đồng (do tính lãi tiền gửi).

Lũy kế năm 2018 KCN Cao su Bình Long đạt 173,5 tỷ đồng doanh thu, gấp 5 lần doanh thu đạt được năm trước đó và vượt 132% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 110 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2017 và vượt 234% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 9.163 đồng/cổ phiếu.

Trả lời