Đại gia thủy sản An Giang lỗ thêm gần 200 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2017-2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish, mã chứng khoán: AGF) ghi nhận doanh thu thuần 1.285 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với niên độ trước do biến động phần lớn đến từ các khoản thu xuất khẩu cá, bán cá nội địa và hàng phụ phẩm chế biến.

Giá vốn bán hàng tăng đột biến khiến công ty báo lỗ gộp 30 tỷ đồng. Dù chi phí tài chính, bán hàng và quản lý đều được cắt giảm đáng kể nhưng vẫn khiến lỗ sau thuế lên đến 178 tỷ đồng. Khoản lỗ này giảm hơn 12 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập trước đó, nhưng không đủ để hoàn thành mục tiêu “cố gắng không lỗ” đề ra hồi đầu năm.

Hai năm lỗ liên tiếp nâng lỗ lũy kế của đại gia thủy sản An Giang lên 270 tỷ đồng. Phía kiểm toán cho rằng điều này dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Trong khi đó, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, điều chỉnh giá bán và tiết giảm chi phí sản xuất để cải thiện lợi nhuận.

Tổng tài sản của Agifish tính đến cuối niên độ 2017-2018 xấp xỉ 1.230 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 800 tỷ đồng, giảm gần phân nửa so với thời điểm đầu niên độ.

Niên độ trước, Agifish đã nhận định tình hình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, nguyên liệu không đủ đáp ứng sản xuất nên buộc phải tạm ngưng hai nhà máy đông lạnh, đồng thời tiết giảm chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện nước. Công ty phải giải phóng lượng lớn hàng tồn kho thành phẩm nên tổng tài sản giảm gần 600 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ. Công ty muốn đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng như khô cá tra, da cá chiên giòn để phát triển ở những thị trường mới như Campuchia, Malaysia…

Thiên Ngân

Trả lời