Ngành thuế muốn đưa xe ôm, quán cóc vào dữ liệu quản lý

Tổng cục Thuế chỉ đạo các chi cục phải đảm bảo dữ liệu đầy đủ về những cá nhân kinh doanh quán cóc, vỉa hè, xe ôm….

Ngoài ra, cơ quan này cũng chỉ rõ các hộ gia đình vừa sản xuất, vừa bán lẻ sản phẩm tại nhiều địa điểm trong khu vực dân cư do ngành thuế đang quản lý là một hộ kinh doanh nên có chênh lệch so với tiêu chí điều tra thống kê tính theo từng người trong hộ gia đình. Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu hộ khoán trên hệ thống ngành để tránh sự chênh lệch.

Theo Tổng cục Thuế, kết quả của cuộc tổng điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê, cả nước có đến hơn 4,3 triệu hộ kinh doanh. Sau khi đã loại trừ những người hoạt động tự do như xe ôm, xây dựng tư nhân, quán vỉa hè, chợ cóc… còn lại hơn 2,21 triệu hộ kinh doanh. Thế nhưng, con số cơ quan thuế quản lý chỉ hơn 1,6 triệu hộ, thấp hơn 581.700 hộ. Theo đó, cơ quan này nhận định số hộ nói trên dù có địa điểm kinh doanh nhưng chưa đưa vào diện quản lý thuế.

Nguyễn Hà

Trả lời