Grab mua lại Uber: Kết luận có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

Bộ Công Thương trong một bản tin gửi báo chí chiều nay, ngày 12/12, đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc Grab mua lại Uber.

Văn bản trên dẫn thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương – Cơ quan điều tra) cho biết ngày 18/11/2018 Cục này đã kết thúc quá trình điều tra vụ việc và ngày 30/11 vừa qua đã ký kết luận điều tra.

“Căn cứ kết quả xác minh các tình tiết, chứng cứ của vụ việc trong quá trình điều tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xác định vụ việc Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm”, văn bản của Bộ Công Thương thông tin.

Các hành vi vi phạm được xác định: không thông báo tập trung kinh tế, quy định tại Điều 20 Luật Cạnh tranh; và tập trung kinh tế bị cấm, quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn tất việc chuyển báo cáo điều tra, kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến Hội đồng Cạnh tranh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Việc xử lý vụ việc cạnh tranh được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục 5, Mục 6, Chương V Luật Cạnh tranh. Theo đó, sau khi nhận được báo cáo điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh (theo giới thiệu tại website của Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam hiện Chủ tịch là ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương) sẽ quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể sẽ ra một trong các quyết định, gồm: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung (trong 60 ngày); Đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh; và Mở phiên điều trần để ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

M.Hồng

Trả lời