Yến sào Khánh Hòa nằm trong Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2018

Công ty Yến sào Khánh Hòa được xếp hạng ở vị thứ 161 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2018. Sản phẩm Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa cũng được bình chọn là sản phẩm “Tin & Dùng Việt Nam năm 2018”

Trả lời