Kiểm toán cảnh báo Bến xe Miền Tây vì thưởng đậm cho lãnh đạo

Quỹ tiền thưởng của Bến xe Miền Tây sau kiểm toán được điều chỉnh giảm gần 700 triệu đồng do chi vượt kế hoạch công ty mẹ thông ra.

Trả lời