Giá than Việt Nam nhập từ Trung Quốc tăng mạnh

Giá than nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh (71%), đạt 343,8 USD/tấn.

Trả lời