COMBO BỘ 4 KỸ NĂNG NÂNG TẦM CEO

Bạn sẽ học được gì?

* Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh chi tiết, cụ thể dựa trên những phân tích dự báo về sản phẩm, thị trường, nguồn lực tài chính…

* Phương pháp nâng cao năng lực tư duy, lãnh đạo, quản lý và điều hành chuyên nghiệp cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

* Phương pháp quản trị chiến lược hiệu quả bao gồm: quản trị marketing, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị tài chính. quản trị rủi ro..

* Phương pháp nắm bắt tâm lý, nhìn thấu đối phương và làm chủ mọi cuộc đàm phán một cách khôn khéo

—–> Giới thiệu khóa học:Yêu cầu cơ bản nhất để trở thành một CEO là phải có kiến thức và hiểu biết đa lĩnh vực bởi CEO là người đứng đầu doanh nghiệp nên họ phải có tầm nhìn xa trông rộng đối với mọi vấn đề trong tổ chức. Do vậy, nếu muốn trở thành một CEO thực thụ thì bạn phải tích lũy đầy đủ cho mình một khối lượng lớn kiến thức, không chỉ về chuyên môn mà còn ở nhiều lĩnh vực lớn nhỏ khác như lập kế hoạch, chiến lược, quản trị nhân sự, marketing, tài chính, tổ chức điều hành, đàm phán thương lượng…Combo bộ 4 khóa học kỹ năng dưới đây chính là sự lựa chọn đúng đắn dành riêng cho những ai đã, đang và sẽ bước trên con đường trở thành một CEO chuyên nghiệp:
1. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
– Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường chi tiết giúp doanh nghiệp định vị rõ sản phẩm, phân khúc, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tiềm lực tài chính…
– Hướng dẫn các bước thiết lập một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả và bám sát thực tiễn
2. CEO CHUYÊN NGHIỆP
– Phương pháp nâng cao năng lực tư duy, lãnh đạo, quản lý và điều hành chuyên nghiệp cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
– Phương pháp tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, kiểm soát tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp..
3. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
–  Phương pháp kết nối giữa quản trị marketing, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự và quản trị tài chính
–  Nâng cao tầm nhìn, khả năng nắm bắt cơ hội, xu hướng phát triển chung cũng như lường trước các rủi ro và cách thức quản trị rủi ro hiệu quả
4. ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG
– Phương pháp xây dựng chiến lược đàm phán chi tiết, quản lý tốt cuộc đối thoại và giải quyết xung đột nhanh chóng
– Kỹ năng nắm bắt tâm lý, nhìn thấu đối phương và dẫn dắt họ một cách khôn khéo nhằm xoay chuyển tình thế của cuộc thương thuyết
Nội dung khóa học:

Khóa học 1

– Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

+ Bài 1 – Lời mở đầu

+ Bài 2 – Nghiên cứu thị trường kinh doanh

+ Bài 3 – Định giá sản phẩm

+ Bài 4 – Xác định đối thủ cạnh tranh

+ Bài 5 – Xác định nhu cầu tài chính

+ Bài 6 – Xác định tâm lý khách hàng

+ Bài 7 – Xây dựng kế hoạch nhân sự

+ Bài 8 – Xác định nhà cung cấp sản phẩm

+ Bài 9 – Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng

+ Bài 10 – Chiến lược Marketing sản phẩm

Khóa học 2 – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

+ Bài 1 – Lời mở đầu

+ Bài 2 – Năng lực quản lý

+ Bài 3 – 4 chức năng của vấn đề quản trị doanh nghiệp

+ Bài 4 – Quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp

+ Bài 5 – Năng lực lãnh đạo của nhà quản trị

+ Bài 6 – Năng lực tư duy của nhà quản trị

+ Bài 7 – Năng lực tài chính của nhà quản trị

+ Bài 8 – Năng lực quản lý của nhà quản trị

+ Bài 9 – Kỹ năng quản trị thương hiệu

+ Bài 10 – Kỹ năng quản trị rủi ro

Khóa học 3 – Nghệ thuật quản trị chiến lược thành công

+ Bài 1 – Tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược

+ Bài 2 – 5 chiến lược quan trọng nhất trong kinh doanh

+ Bài 3 – Chiến lược kinh doanh

+ Bài 4 – Những yếu tố cần thiết để tiến hành chiến lược kinh doanh hiệu quả

+ Bài 5 – Xây dựng công cụ SWOT trong kinh doanh

+ Bài 6 – Thẻ điểm cân bằng BSC

+ Bài 7 – Chiến lược Marketing

+ Bài 8 – Bằng chứng vật chất

+ Bài 9 – Chiến lược nhân sự

+ Bài 10 – Tổng kết

Khóa học 4 – Kỹ năng đàm phán thành công

+ Bài 1 – Tổng quan về kỹ năng đàm phán, quyền lợi, quan điểm trong đàm phán

+ Bài 2 – Chiến lược cạnh tranh, chiến lược nhượng bộ trong kinh doanh

+ Bài 3 – Chiến lược thỏa hiệp trong kinh doanh

+ Bài 4 – 4 yếu tố giúp bạn đàm phán thành công

+ Bài 5 – Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

+ Bài 6 – Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (tiếp theo)

+ Bài 7 – Kỹ năng thuyết phục

+ Bài 8 – Kỹ năng thuyết phục (tiếp theo)

+ Bài 9 – Nguyên tắc thuyết phục trong kinh doanh

Hãy tham gia inbox ngay hôm nay để trở thành thành viên của chúng tôi tại https://doanhnhanytuong.net/dang-ky-thanh-vien/ và được truyền đạt những kinh nghiệm tử thực tế mà chúng tôi đã có được HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ hoặc liên hệ với số hotline 094 506 7777 – ‭028 73091140 để biết thêm chi tiết‬xin chân thành cảm ơn !

Trả lời